Професионален и иновативен софтвер, превозно средство до успехот!

 nsDOC  - Интегрирана платформа за управување со бизнисот, обезбедувајќи напредни аналитички функции, автоматизирани процеси и уникатни особености, што резултира во подобрување на оперативната ефикасност, зголемување на продуктивноста и зголемување на конкурентската предност за вашето претпријатие.

Креирај сметка

Веб базирано решение

Нашето веб базирано решение обезбедува лесен пристап и прецизни анализи, овозможувајќи автоматизирани процеси за успешно комерцијално работење од било каде.

Современ дизајн

Современ дизајн, иновативен и стилски изглед, со фокус на минимализам, чистота и функционалност, што донесува свежина и елеганција во секој аспект на корисничкото искуство.

Лесен за користење

Интуитивна платформа што ја олеснува интеракцијата на корисниците, со јасно означени функции, пристапни контроли и пријатен кориснички интерфејс, што ги прави работните задачи лесни и ефикасни.

Перфектно решение за вашиот успешен бизнис

Најдоброто решение за вашата успешна компанија, обезбедувајќи иновативни алатки, целосна функционалност и непрекината достапност, за да го остварите вашиот потенцијал и да го постигнете вашиот бизниски успех.

Лесен за користење со многу можности

Платформа што нуди едноставност во користењето и истовремено претставува обилна колекција на функции и опции, обезбедувајќи ги сите алатки потребни за успешно управување на вашиот бизнис.

 • Брз пристап
 • Безбедни податоци
 • Достапност 24/7

Зошто да го изберете    nsDOC 

Изборот на nsDOC е практично решение за вашиот бизнис. Нашата платформа нуди едноставна употреба, функционалност и поддршка.

Софтвер како услуга

Софтвер како услуга (SaaS) е модел каде што софтверот се користи преку интернет, обично преку прелистувач, без потреба за инсталација или одржување од страна на корисникот.

Едноставен интерфејс

Едноставен интерфејс кој е лесен за навигација, што овозможува корисниците да ги извршуваат своите задачи со минимален напор и без компликации.

Спремен за користење

Корисниците може веднаш да се најават и да започнат со користење на апликацијата, со сите функционалности и алатки што се потребни за успешно управување со својот бизнис

Документ за 1 минута

Брзо и ефикасно креирање на различни видови на документи, како што се Профактури, Фактури, Испратници. Вклучува лесни алатки за избор на шаблони, додавање на детали и информации за трансакциите, прилагодување на форматирањето и генерирање на квалитетни документи во кратко време, што ја зголемува ефикасноста на бизнис процесите

Извештаи на повеќе нивоа

Аналитички извештаи што обезбедуваат информации и анализи на различни аспекти на бизнис операциите на различни нивоа на деталност. Извештаите овозможуваат преглед и разбирање на перформансите и трендовите на различни делови или сегменти на бизнисот

Висока оптимизираност и перформанси

Софтверската платформа која е изразително ефикасна во извршувањето на задачите со минимално време и ресурси. Ова вклучува брзина во одговорите, ефикасност во обработката на податоците и функционирање без пречки, што резултира во подобрен перформанс и корисничко искуство.

Изберете апликација и план

Изберете софтвер и претплатен план што најдобро одговара на вашите потреби и бизнис цели

* €0 / €120 / год.€15 / месечно

Основен план

 • Комерцијално работење
 • Еден корисник
 • До 50 активни комитенти
 • До 150 активни шифри за продукти
 • До 120 фактури годишно
 • Верзионирање на документи
 • 250MB простор за датотеки
 • Поддршка за иницијални подесувања преку e-mail
 • Вклучени идни надградби и подобрувања
 • Дневен бекап на податоци на оддалечена локација
 • On-line поддршка со одговор до максимум два работни дена
 • On-line обука за користење до два часа
 • Телефонска обука за користење

€400 / год.€40 / месечно

Стандарден план

 • Комерцијално работење
 • До четири корисници
 • До 200 активни комитенти
 • До 300 активни шифри за продукти
 • До 500 фактури годишно
 • Верзионирање на документи
 • 500MB простор за датотеки
 • Поддршка за иницијални подесувања преку телефон
 • Вклучени идни надградби и подобрувања
 • Дневен бекап на податоци на оддалечена локација
 • On-line поддршка со одговор до максимум еден работен ден
 • Телефонска поддршка до четири часа месечно
 • Телефонска обука за користење

€900 / год.€85 / месечно

Напреден план

 • Комерцијално работење
 • Десет корисници
 • До 1000 активни комитенти
 • До 900 активни шифри за продукти
 • До 1200 фактури годишно
 • Верзионирање на документи
 • 1GB простор за датотеки
 • Поддршка за иницијални подесувања преку телефон
 • Вклучени идни надградби и подобрувања
 • Дневен бекап на податоци на оддалечена локација
 • On-line поддршка со одговор до максимум еден работен ден
 • Телефонска поддршка до четири часа месечно
 • Телефонска обука за користење
* Основниот план е бесплатен за првата година за претпријатија регистрирани не повеќе од шест месеци сметано од датумот на активација на планот. Доколку не може да се дојде до податоците за датум на основање на претпријатието преку сајтот на Централниот Регистар на Република Македонија важи полната цена за годишен, односно месечен план по избор на корисникот.

€200 / год.€20 / месечно

Основен план

 • Евиденција на недвижности во системот
 • Евиденција на продавачи
 • Евиденција на изнајмени недвижнини
 • Пребарување недвижнини со преку 25 параметри
 • Приказ на изнајмени недвижнини на Гантов диајграм (Gantt chart)
 • Автоматизиран потсетник за завршеток на изнајмена недвижнина
 • Архивирање на недвижнини (не влијае на искористениот простор за слики)
 • Листа на активности и забелешки
 • Еден корисник
 • 5 агенти за недзвижнини
 • 300 активни недвижнини (архивираните не влегуваат во оваа бројка)
 • 1GB простор за слики од недвижнини
 • Поддршка за иницијални подесувања преку e-mail
 • Вклучени идни надградби и подобрувања
 • Дневен бекап на податоци на оддалечена локација
 • On-line поддршка со одговор до максимум два работни дена
 • On-line обука за користење до два часа
 • Телефонска обука за користење до два часа
 • Обука во просториите на корисникот

€350 / год.€35 / месечно

Стандарден план

 • Евиденција на недвижности во системот
 • Евиденција на продавачи
 • Евиденција на изнајмени недвижнини
 • Пребарување недвижнини со преку 25 параметри
 • Приказ на изнајмени недвижнини на Гантов диајграм (Gantt chart)
 • Автоматизиран потсетник за завршеток на изнајмена недвижнина
 • Архивирање на недвижнини (не влијае на искористениот простор за слики)
 • Листа на активности и забелешки
 • Три корисници
 • 10 агенти за недзвижнини
 • 700 активни недвижнини (архивираните не влегуваат во оваа бројка)
 • 5GB простор за слики од недвижнини
 • Поддршка за иницијални подесувања преку e-mail, on-line или телефон
 • Вклучени идни надградби и подобрувања
 • Дневен бекап на податоци на оддалечена локација
 • On-line поддршка со одговор до максимум еден работен ден
 • On-line обука за користење до осум часа
 • Телефонска обука за користење до осум часа
 • Обука во просториите на корисникот

€600 / год.€55 / месечно

Напреден план

 • Евиденција на недвижности во системот
 • Евиденција на продавачи
 • Евиденција на изнајмени недвижнини
 • Пребарување недвижнини со преку 25 параметри
 • Приказ на изнајмени недвижнини на Гантов диајграм (Gantt chart)
 • Автоматизиран потсетник за завршеток на изнајмена недвижнина
 • Архивирање на недвижнини (не влијае на искористениот простор за слики)
 • Листа на активности и забелешки
 • Десет корисници
 • 30 агенти за недзвижнини
 • 1500 активни недвижнини (архивираните не влегуваат во оваа бројка)
 • 10GB простор за слики од недвижнини
 • Поддршка за иницијални подесувања преку e-mail, on-line, телефон или во просториите на корисникот
 • Вклучени идни надградби и подобрувања
 • Дневен бекап на податоци на оддалечена локација
 • Телефонска поддршка
 • On-line обука за користење до осум часа
 • Телефонска обука за користење до осум часа
 • Обука во просториите на корисникот до три часа

$136

Basic Account

 • Unlimited Acces
 • Single User
 • Unlimited Storage
 • 24/7 Support
 • Free Future Updates

$156

Standard Account

 • Unlimited Acces
 • 20+ Users
 • Unlimited Storage
 • 24/7 Support
 • Free Future Updates

$189

Premium Account

 • Unlimited Acces
 • Unlimited Users
 • Unlimited Storage
 • 24/7 Support
 • Free Future Updates